St. Thekla
St. Thekla
St. Theodora of Arta
St. Theodora of Arta
St. Theodora
St. Theodora
Holy Apostle Timothy
Holy Apostle Timothy

Bishop of Ephesus

St. Vasilissa -1
St. Vasilissa -1
St. Vasilissa -2
St. Vasilissa -2
St. Xenia the Fool for Christ
St. Xenia the Fool for Christ
Holy Martyr Zlata (Chryse)
Holy Martyr Zlata (Chryse)

of Bulgaria