Påsknattsmässa i Sättna svenskkyrkliga församling


Påsknattsmässa i Sättna svenskkyrkliga församling med Uppståndelsens ikon i centrum, vilken de beställt av oss.© 2020 Convent of St. Philothei

  • Wix Facebook page