Behöver du andlig "boosting"?


För att få lite extra hjälp på vägen mitt i fastan har vi översatt och satt ihop två texter om vad fastan innebär särskilt tillägnat dem som tycker att fasta är svårt och tråkigt: Den Stora fastans pilgrimsfärd- den glädjefulla sorgens tid.

#storafastan

© 2020 Convent of St. Philothei

  • Wix Facebook page