1/4

in traditional Byzantine style,

painted by the nuns at the

Convent of St. Philothei

on museum quality canvas or photographic paper.
The canvas prints are available mounted on wood.

Provpaket

Kristusikon 1 (eller annan valfri) i följande storlekar :

Pris: 420 kr (värde 470 kr)

I forna dagar kunde ökenfäderna försörja sig själva genom att fläta korgar som de sedan sålde. Tyvärr är det nästan omöjligt för två nunnor i dagens moderna Sverige att försörja sig endast genom handarbete. Om du vill stödja vårt kloster med en gåva genom att klicka på knappen nedan (eller via

klostrets bankgiro 677-0242), tages det tacksamt emot.  

Alla bidragsgivare kommer att vara med i våra dagliga förböner. 

Autumn semester 2018: We will have iconography lessons at our Convent outside Grillby, Enköping, on Thursdays from 9-12 a.m. Both beginners and experienced iconographers are welcome. The lessons will take place on the following dates: September 6, September 20, October 4, October 18, November 1, November 29, December 11 (Tuesday) and December 20.

 

Cost: 2500 SEK for 8 sessions, not including cost of materials.

 

The course aspires to instill a serious and responsible approach to iconography, as well as to clarify the role of the icon in the worship and spiritual life of the Orthodox Church. The course covers the theology of the icon, review of the sketch, light and color theory as well as practical exercises.

Inquiries can be sent to Moder Magdalene:

hpkloster@ortodoxakyrkan.se

For lessons at our parish in Stockholm, see here.

Höstterminen 2017 kommer vi att hålla kurs i ikonmålning i vårt kloster utanför Grillby, Enköping, torsdagar kl. 9-12. Både nybörjare och vana ikonmålare är välkomna. Lektionerna kommer att hållas vid två tillfällen varje månad följande datum: 7 och 21 sept, 9 (Obs! måndag) och 26 okt, 9 och 23 nov, 7 och 21 dec.

Kostnad: 2500 kr för 8 gånger. Kostnad för material tillkommer.

 

Kursen syftar till att inspirera ikonmålarna till ett seriöst och ansvarsfullt arbete samt att klargöra ikonens roll i den Ortodoxa kyrkans gudstjänst- och andliga liv. Kursen innehåller teori om ikonens teologi, genomgång av skiss, ljus och färglära samt praktiska övningar.

Skicka frågor eller intresseanmälan till Moder Magdaleni:

hpkloster@ortodoxakyrkan.se

För kurser i Stockholm, se kontaktinformation här.

© 2019 Convent of St. Philothei

  • Wix Facebook page